Powtarzać się nie będę
Weźcie tu nie wchodzcie, jak wam coś nie pasuje.