patixs i gumix, a ty bedziesz parówka

nie, nie chce być parówka