Jeżeli chcesz być aktorką/aktorem i nie wiesz czy przetrzymasz presję wszystkich obserwujących Twoje życie jak tylko opuścić próg swojego domu, przyjedź do Indii, a poczujesz się jeszcze bardziej obserwowanym niż aktorzy.
Szczera prawda. I jeżeli być oglądanym przez każdego hindusa jest równe byciu oglądanym przez wiele ludzi z różnych narodowości (a na pewno nie jest równe), to sądzę, że jestem gotowa być pod taką samą presją pod jaką są aktorzy.